Навчальний практичний центр інноваційних ресторанних технологій

Навчальний практичний центр інноваційних ресторанних технологій (далі НПЦ ІРТ) – це структурний підрозділ Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу.

Креативний професійний майданчик об’єднує наступні практичні зони: демонстраційну лабораторію з амфітеатром для проведення майстер-класів, навчально-практичних демонстрацій, експериментально-технологічних робіт; лабораторію для кондитерів, лабораторію для кухарів, лабораторію «Професійна кухня», лабораторію для барменів, бариста, сомельє та лабораторію для офіціантів. Здійснює первинну професійну підготовку здобувачів освіти, перепідготовку незайнятого населення, підвищення кваліфікації працівників, підготовку організатора виробництва ресторанної сфери за новітніми технологіями із застосуванням сучасної сировини, обладнання та інвентарю.

Головною метою діяльності НПЦ ІРТ є:

 • активізація діяльності в галузі міжнародних навчальних проєктів та програм Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу з метою перетворення освітнього закладу на сучасний міжнародно визнаний інноваційний, науково-освітній центр професійної освіти;
 • якісне розширення програм міжнародної співпраці освітнього закладу через стажування здобувачів та працівників на базі новоствореного НПЦ ІРТ за участі міжнародних експертів, фахівців, професіоналів ресторанної справи.
 • залучення зовнішніх стейк-холдерів: випускників та роботодавців освітнього закладу для організації, проведення майстер-класів, професійних тренінгів, воркшопів з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо сучасної сировини, обладнання та інвентаря;
 • організація професійного майданчика для стажування та підвищення кваліфікації майстрів в.н. та проведення конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів для майстрів в.н.;
 • організація участі освітнього закладу у міжнародних фахових асоціаціях;
 • реалізація завдань щодо вдосконалення професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки здобувачів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців ресторанної галузі (далі – слухачі);
 • моніторинг сучасного ринку праці та організація якісної співпраці з роботодавцями галузі;
 • упровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів та матеріалів;
 • активізація діяльності науково-експериментального майданчика з напряму «Ресторанного господарства».

Завдання НПЦ:

 • Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами, навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими зацікавленими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.
 • Організація міжнародної співпраці освітнього закладу через стажування здобувачів та працівників освітньго закладу у кращих підприємствах галузі зарубіжних країн, міжнародного освітньо-культурного обміну, участі у міжнародних проєктах та фахових конкурсах й асоціаціях з метою впровадження у навчально-виробничий процес ефективних сучасних освітніх методик, підготовки висококваліфікованих робітників, підвищення професійного рівня педагогічних кадрів.
 • Якісне розширення програми співпраці з колективами ресторанних підприємств за напрямами: стажування здобувачів та працівників освітнього закладу на базі підприємства; здійснення спільних заходів щодо вивчення й впровадження в коледжі сучасних технологічних процесів та інвентарю; організація й проведення професійних презентацій та майстер-класів із залученням фахівців ресторацій; обмін досвідом з фахівцями ресторанних напрямів, набутого здобувачами та працівниками освітнього закладу під час стажування здобувачів у кращих підприємствах галузі зарубіжних країн, міжнародного освітньо-культурного обміну, участі у міжнародних проєктах та фахових конкурсах й асоціаціях.
 • Організація роботи і підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ регіону, робітників галузі з вивчення та відпрацювання технологій, набуття умінь та навичок роботи з сучасним обладнанням і матеріалами.
 • Внесення (в межах своєї компетенції) пропозицій щодо покращення підготовки та підвищення кваліфікації робітників ресторанної галузі, майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки професійних (професійно-технічних) освітніх закладів.
 • Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, сучасної сировини, обладнання та інвентарю.
 • Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.
 • Інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання.

Основні функції НПЦ:

 • Організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародних освітніх проєктівЛьвівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу.
 • Підготовка й реалізація міжнародних освітніх проєктів.
 • Встановлення партнерства та організація виконання міжнародних освітніх проєктів Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу з навчальними закладами, установами, організаціями, професійними асоціаціями та фондами зарубіжних країн.
 • Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки міжнародної співпраці з метою взаємного погодження дій і реалізації міжнародних обмінів і контактів, а саме, академічної мобільності, що включає мобільність здобувачів і викладацького складу.
 • Розширення програми стажування здобувачів та педагогічних працівників освітнього закладу у кращих підприємствах галузі зарубіжних країн.
 • Участь у міжнародних проєктах та фахових конкурсах і турнірах.
 • Організація майстер-класів для слухачів іноземними спеціалістами з метою вивчення зарубіжної кухні.
 • Налагодження ділових контактів з освітніми закладами, підприємствами, центрами зайнятості на регіональному рівні з метою покращення підготовки та підвищення кваліфікації робітників ресторанної галузі на основі досягнень передових сучасних вітчизняних та зарубіжних технологій.
 • Створення школи шеф-кухарів із залученням до функціонування успішних випускників освітнього закладу.
 • Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, підготовка організатора виробництва ресторанної сфери, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.
 • Забезпечення відповідного рівня стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки з інших освітніх закладів.
 • Надання консультативної, практичної та методичної допомоги професійно (професійно-технічним) освітнім закладам регіону з питань впровадження в освітній процес новітніх ресторанних технологій.
 • Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння здобувачами новітніми матеріалами і технологіями.
 • Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед освітнім закладом.
 • Надання освітнім закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.
 • Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.
 • Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійних (професійно-технічних) освітніх закладах.
 • Здійснення виробничої діяльності на постійній основі

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

79060, м. Львів,
вул. Івана Пулюя 36

тел. +38 (032) 234-26-91
факс: +38 (032) 234-26-91

email: lvivpk_gtrs@ukr.net

Ми в соціальних мережах

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
© 2010 - 2024 Всі права захищено