Центр професійної досконалості індустрії гостинності

За результатами анкетування та самооцінки Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу був номінований у Центр передового досвіду і увійшов в мережу ETF (European Training Foundation) – це міжнародна мережа центрів професійної досконалості.

Участь у мережі передбачає міжнародне визнання результатів навчання. Надає можливість навчатися один в одного та спільно вирішувати питання власного розвитку. На основі центрів професійної досконалості, передового досвіду повинні базуватися стратегії розвитку, де будуть зосереджуватися міжнародні практики та інноваційний досвід.

Центр професійної досконалості індустрії гостинності Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу
LPCHTRS Centreof Professional (Vocational) Excellencein Hospitality Industry

Інноваційний практично орієнтований, науково-освітній професійний простір з реалізації завдань щодо практичної підготовки та цілісного розвитку здобувачів освіти, перепідготовку незайнятого населення, підвищення кваліфікації, навчання впродовж життя , незалежне оцінювання кваліфікацій та визнання підтвердження результатів неформального навчання з використанням прийомів діджиталізації освіти, високотехнологічного матеріального забезпечення та новітніх технологій в сфері індустрії гостинності.

Робота центру базується на співпраці та партнерстві із зовнішніми стек ходлерами, формуванні та розвитку цілісної системи платформи новітніх методик професійного навчання, створення професійного майданчика для різноманітних ініціатив формального та неформального навчання.

Основні напрямки навчання: Ресторанний сервіс, готельний сервіс, харчові технології, індустрія розваг та туризму.

Головною метою діяльності є:

 • активізація діяльності в галузі міжнародних навчальних проєктів та програм Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу з метою перетворення освітнього закладу на сучасний міжнародно визнаний інноваційний, науково-освітній центр професійної освіти;
 • якісне розширення програм міжнародної співпраці освітнього закладу через стажування здобувачів та працівників на базі центру передового досвіду за участі міжнародних експертів, фахівців, професіоналів;
 • залучення зовнішніх стейк-холдерів: випускників та роботодавців освітнього закладу для організації, проведення майстер-класів, професійних тренінгів, воркшопів з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо сучасної сировини, обладнання та інвентаря;
 • організація професійного майданчика для стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та проведення конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів для майстрів виробничого навчання;
 • організація участі освітнього закладу у міжнародних фахових асоціаціях;
 • реалізація завдань щодо вдосконалення професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки здобувачів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців ресторанної галузі;
 • моніторинг сучасного ринку праці та організація якісної співпраці з роботодавцями галузі;
 • сприяння просування іміджу Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу та професійно-технічної освіти серед абітурієнтів та роботодавців;
 • формування конкурентоспроможного та мобільного на ринку праці фахівця, особистості, яка здобула освітні та професійні компетентності відповідно до інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки, суспільства та вимог сфери послуг;
 • сприяння розвитку та організації роботи Центру розвитку кар’єри здобувачів та випускників освітнього закладу за напрямами навчання.

Функції діяльності:

 • організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародних освітніх проектів Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу;
 • підготовка й реалізація міжнародних освітніх проєктів;
 • встановлення партнерства та організація виконання міжнародних освітніх проєктів Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу з навчальними закладами, установами, організаціями, професійними асоціаціями та фондами зарубіжних країн;
 • здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки міжнародної співпраці з метою взаємного погодження дій і реалізації міжнародних обмінів і контактів, а саме, академічної мобільності, що включає мобільність здобувачів і викладацького складу;
 • розширення програми стажування здобувачів та педагогічних працівників освітнього закладу у кращих підприємствах галузі зарубіжних країн;
 • участь у міжнародних проєктах та фахових конкурсах і турнірах;
 • організація майстер-класів для слухачів іноземними спеціалістами з метою вивчення зарубіжної кухні;
 • налагодження ділових контактів з освітніми закладами, підприємствами, центрами зайнятості на регіональному рівні з метою покращення підготовки та підвищення кваліфікації робітників ресторанної галузі на основі досягнень передових сучасних вітчизняних та зарубіжних технологій;
 • створення школи шеф-кухарів із залученням до функціонування успішних випускників освітнього закладу;
 • сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, підготовка організатора виробництва ресторанної сфери, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій;
 • забезпечення відповідного рівня стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки з інших освітніх закладів;
 • надання консультативної, практичної та методичної допомоги професійно (професійно-технічним) освітнім закладам регіону з питань впровадження в освітній процес новітніх ресторанних технологій;
 • формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння здобувачами новітніми матеріалами і технологіями;
 • надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед освітнім закладом;
 • надання освітнім закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами;
 • розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше;
 • організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійних (професійно-технічних) освітніх закладах;
 • здійснення виробничої діяльності на постійній основі;
 • організація роботи літніх практично орієнтованих іншомовних таборів;
 • організація заходів неформальної освіти: майстер-класи, тренінги, фестивалі, професійні зустрічі для формування креативного класу серед молоді;
 • створення цілісної системи платформи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення, апробацї кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах та установах;
 • Забезпечення автоматизованого, комп’ютеризованого практико-орієнтованого освітнього середовища.

В якості професійного майданчика, платформи Центру професійної досконалості індустрії гостинності Львівського професійного колледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу виступає навчально-виробнича база навчально-практичного центру інноваційних ресторанних технологій та навчально-практичного центру готелю «Діамант».

Електронна пошта: lpchtrs.centre@gmail.com

Особистий кабінет в мережі: openspace.etf.europa.eu

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

79060, м. Львів,
вул. Івана Пулюя 36

тел. +38 (032) 234-26-91
факс: +38 (032) 234-26-91

email: lvivpk_gtrs@ukr.net

Ми в соціальних мережах

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
© 2010 - 2024 Всі права захищено