Експериментальна діяльність

Дослідно-експериментальна діяльність – вимога часу

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу проводить дослідно-експериментальну роботу впродовж багатьох років з розробки і впровадження в навчально-виховний процес новітніх технологій навчання, інформаційно-комунікативних систем і технологій, створення державних освітніх стандартів, участі у міжнародних проектах.

Активними учасниками інноваційної роботи науково-експериментального майданчика є директор коледжу Ганна Федорівна Балущак, заступники директора, старші майстри, методисти, викладачі, майстри виробничого навчання й учні навчального закладу.

1. Тема дослідно-експериментальної роботи: «Розробка, апробація та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти на основі компетенцій для підготовки фахівців сфери послуг з напряму «Готельний сервіс»» (2009-2013).

Експериментальна діяльність відбувалася згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про створення експериментального педагогічного майданчика на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму» за № 1098 від 03 грудня 2008 року.

Відповідно до завдань експериментального педагогічного майданчика були успішно розроблені та впроваджені в навчальний процес Державні стандарти професійно-технічної освіти на основі компетенцій для підготовки фахівців сфери послуг з напряму «Готельний сервіс». Під час експериментальної діяльності велика увага приділялася опитуванню роботодавців, були враховані їхні побажання щодо оновлення змісту професійного навчання й виховання випускника згідно з потребами ринку праці. На вимогу роботодавців впроваджено в підготовку фахівців готельного сервісу вивчення іноземних мов як засобу міжкультурного спілкування. Іноземні мови вивчаються й на уроках теоретичного та виробничого навчання, і в позаурочний час.

Загальні підсумки експериментальної роботи:

 1. розроблено професійний стандарт, навчальний план і програми з професій «Покоївка», «Черговий по поверху», «Адміністратор», що ґрунтуються на модульно-компетентісному підході;
 2. оновлено кваліфікаційну та освітньо-кваліфікаційну характеристики;
 3. сформовано критерії оцінювання знань та вмінь учнів, які навчаються за модульно-компетентісною технологією.

Завантажити Звіт про роботу експериментального педагогічного майданчика з напряму «Готельний сервіс» .

2. Науково-експериментальний майданчик з напряму «Ресторанна справа» – підрозділ Всеукраїнської школи інноваційних технологій, створеної на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму Наказом Міністерства освіти і науки за № 156 від 26 грудня 2007 року.

Творчі осередки науково-експериментального майданчика:

 1. «Українська кухня»
 2. «Раціональне та лікувальне харчування»
 3. «Магія солодощів»
 4. «Мистецтво кондитерії»
 5. «Стиль модерн в ресторанному сервісі»

Мета дослідження експериментального майданчика:

 1. всебічне сприяння розвитку й популяризації української кухні;
 2. генерація оригінальних ідей в технологічних процесах;
 3. організація й активізація зусиль педагогів та учнів щодо підвищення культури харчування, якості та рівня вітчизняного сервісу;
 4. розробка та впровадження в навчально-виробничий процес нових рецептур, напрямів в оздобленні страв та кондитерських виробів;
 5. підвищення майстерності педагогів училища;
 6. підвищення рівня професійної підготовки учнів та випускників;
 7. зростання престижу професій ресторанного господарства.

З результатами досліджень наші педагоги спільно з учнями систематично ознайомлюють весь колектив через проведення тематичних професійних заходів, майстер-класів, тижнів професій та тижня технологічних дисциплін.

Матеріали досліджень викладачів та майстрів виробничого навчання систематично друкуються в освітніх педагогічних виданнях.

Вагомим підсумком роботи науково-експериментального майданчика є проведення Тижня технологічних дисциплін, в рамках якого відбуваються семінари-практикуми, практичні конференції, де педагоги разом зі своїми учнями презентують розроблені страви, в тому числі європейської та інших кухонь, з метою їх подальшого впровадження в навчально-виробничий процес. Вже традиційним стало запрошувати не лише досвідчених працівників ресторанної сфери з майстер-класами, а й випускників училища.

Завантажити Тиждень технологічних дисциплін

Завдяки здійсненню дослідно-експериментальної роботи в училищі спостерігається зростання рівня педагогічної ефективності роботи, підвищення результативності навчально-виховної діяльності, яка спрямована на підготовку конкурентоспроможного робітника, стовідсотково затребуваного на ринку праці.

Завантажити:

3. Участь у роботі педагогічного експериментального майданчика спільно з відділами гуманітарної освіти та практичної психології Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за темою дослідження «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг (ресторанного сервісу та туризму)».

У рамках експериментального майданчика на базі училища систематично відбуваються методичні семінари, де виступають з доповідями працівники відділів гуманітарної освіти та практичної психології Львівського науково-практичного центру та педагоги навчального закладу, презентуючи результати своїх досліджень. Кожний методичний семінар напрацьовує рекомендації щодо формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг. Зараз педагогічний колектив працює над втіленням в життя рекомендацій семінару «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців ресторанного сервісу та туризму в навчально-виховному процесі», який відбувся в училищі 08 грудня 2014 року, серед яких:

 1. у процесі формування професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного сервісу і туризму значну увагу приділяти гуманітарній підготовці, у тому числі рідномовній та іншомовній;
 2. забезпечити у професійно-технічних навчальних закладах психологічний супровід формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг;
 3. сприяти правовому вихованню молоді в процесі професійної підготовки шляхом організації тематичних зустрічей учнів із правниками та представниками правопорядку.

Методичний семінар «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців ресторанного сервісу та туризму в навчально-виховному процесі»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

79060, м. Львів,
вул. Івана Пулюя 36

тел. +38 (032) 234-26-91
факс: +38 (032) 234-26-91

email: lvivpk_gtrs@ukr.net

Ми в соціальних мережах

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
© 2010 - 2024 Всі права захищено