Новини

Оголошення! ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу (м. Львів, вул. Пулюя, 36).

Посадові обов’язки директора:

1) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

2) створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

3) забезпечує дотримання законодавства у діяльності закладу та подання своєчасної і достовірної звітності;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом, статутом та контрактом.

2. Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки та доплати відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557. 

3. Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою, що підтверджується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови; вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста); стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти не менше трьох років або стаж роботи у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років; володіння відповідними організаторськими здібностями та професійними навиками прийняття управлінських рішень; моральні якості і фізичний стан особи, які дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу.

4. Перелік документів для участі у конкурсі:

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови;
  • автобіографія;
  • копія паспорта громадянина України або ID-картки;
  • довідка про відсутність судимості;
  • копія документів про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
  • копія трудової книжки та інших документів, що підтверджують стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років ;
  • програма розвитку закладу (стратегії розвитку на 1 рік та 5 років із визначенням стратегічних, тактичних та оперативних цілей, перспектив та завдань);
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі (із викладом, якими організаторськими здібностями та професійними навиками керівництва та прийняття управлінських рішень претендент володіє, та отримання яких результатів ставить за мету).

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

5. Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, каб. 524.

6. Дата та місце початку конкурсного відбору  - 21.10.2021 року, м.Львів, пл. Ринок,1, каб. 524, тривалість – до двох (чотирьох) місяців.

7. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу (основних функціональних обов’язків, вимог, розміру та умов оплати праці): 

Данченко Оксана Станіславівна, телефон - 2975868,

e-mail: profosvita.econom@gmail.com     


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

79060, м. Львів,
вул. Івана Пулюя 36

тел. +38 (032) 234-26-91
факс: +38 (032) 234-26-91

email: lvivpk_gtrs@ukr.net

Ми в соціальних мережах

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
© 2010 - 2021 Всі права захищено