Положення про старосту учнівської групи

1 Загальні положення

1.1 Староста призначається як представник коледжу для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управлінням учнівським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, які здійснюються адміністрацією коледжу.

1.2 Старостою академічної групи, може бути ініціативний і один із кращих за успішністю, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою у своїх колег, має позитивний вплив на колектив групи та володіє організаторськими здібностями.

1.3 Староста призначається куратором групи.

1.4 Староста призначається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи куратора групи, адміністрації, або учнів даної групи, якщо той не справляється з обов'язками, чи втратив моральне право бути офіційним лідером учнівського колективу.

2 Обов 'язки старости

2.1 Своєчасно інформувати учнів про розпорядження, які доводяться до групи, або окремих учнів через старосту від адміністрації коледжу, викладачів, майстрів в.н. які ведуть заняття стосовно організації навчально-виховного та виробничого процесу.

2.2 Готувати та проводити збори учнів групи, на яких обговорюється стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя учнівськогоколективу.

2.3 Проводити індивідуальну роботу з учнями групи відповідно виконання вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку коледжу.

2.4 Забезпечувати участь учнів групи у всіх заходах, які проводяться у коледжі з залученням учнів цієї групи.

2.5 Призначати на кожний день навчання чергового по групі.

2.6 Оперативно інформувати навчальну частину коледжу про зрив занять, можливі непорозуміння у розкладі занять та ін.

2.7 Тримати постійний зв'язок з деканатом для забезпечення оперативною інформацією, як деканату, так і студентів групи з питань, що стосуються навчального процесу.

2.8 Вибирати собі заступника й помічників (за згодою його й групи), які забезпечують організацію роботи групи на всіх заходах.

3. Права старости

3.1 Рекомендувати кращих учнів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у культурно-масовій та спортивно-масовій роботі та ін.

3.2 Вносити пропозиції для покладання на учнів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

3.3 Передавати учням розпорядження адміністрації коледжу, рішення учнівського самоврядування, які є обов'язковими для виконання.

3.4 Представляти інтереси групи відповідно до діючих положень про призначення стипендій, поселення у гуртожиток, матеріальну допомогу із фонду соціального забезпечення.

3.5 Давати розпорядження учням щодо організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання доручень, які поставлені перед групою адміністрацією коледжу.

3.6.За належне виконання своїх обов‘язків староста може бути матеріально та морально заохочений адміністрацією коледжу.

4 Відповідальність

4.1 За виконання обов'язків та використання прав передбачених цим «Положенням».

4.2 За дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами групи, нерозповсюдження інформації, що особисто їх стосується.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

79060, м. Львів,
вул. Івана Пулюя 36

тел. +38 (032) 234-26-91
факс: +38 (032) 234-26-91

email: lvivpk_gtrs@ukr.net

Ми в соціальних мережах

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
© 2010 - 2024 Всі права захищено