Права та обов’язки

Звернення до учнів

Шановні учні, студенти!

Ви є членами великої учнівської родини, складовою частиною колективу Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Від Вас ми очікуємо позиції, що виражається в патріотизмі, в дотриманні культурних традицій, пошані до державних символів, до мовних обов'язків, що полягають у захисті та збереженні рідної мови.

Очікуємо від Вас високої культури вчинків у різних ситуаціях, пошани до батьків, людей старшого покоління, у створенні доброзичливої атмосфери в колективі учнів, друзів, примноження добрих традицій в учнівському житті. Недопустимим є лихослів’я - вживання нецензурщини, брутальної лайки, що паплюжать рідну мову, руйнують особистість кожного.

Навчальний процес в коледжі здійснюється згідно з Законом України про освіту. Теоретичне навчання проводиться за розкладом 5 днів на тиждень (в окремих випадках, 6 днів на тиждень згідно наказу директора), а виробниче навчання – 6 днів на тиждень. Допускається залучення учнів до суспільно-корисної праці, організованих заходів після занять у вихідні та святкові дні, які регламентуються наказом директора за погодженням з громадськими організаціями і винагороджуються.

В коледжі запроваджене самообслуговування. За кожною навчальною групою закріплені навчальні кабінети або інші навчально-виробничі приміщення, які систематично прибирають учні (за винятком туалетів). В позаурочний час щоденно організоване чергування учнів, обов'язки яких визначено інструкцією.

Від учнів вимагається свідома дисципліна, сумлінне виконання правил внутрішнього розпорядку, бережливе ставлення до майна коледжу, дотримання етичних та естетичних, санітарних вимог, безпеки життєдіяльності, економії електроенергії, води, тепла

За успіхи в навчанні, праці, творчу діяльність, громадську активність учні нагороджуються.

В коледжі, на території навчального комплексу не допускається тютюнопаління відповідно з Законом України та наказом Міністра освіти і науки України, вживання алкоголю, наркотичних речовин.

В коледжі діє пропускна система та відео спостереження:

  1. вхід до приміщення за учнівськими та студентськими квитками;
  2. не допускається запізнення, пропуски без поважних причин;
  3. зустрічі, побачення з посторонніми особами в навчальний час в коелджізаборонені;
  4. мобільні телефони під час занять повинні бути виключені.

Всі пропуски занять (з поважної чи без поважної причини) відпрацьовуються. Порушники навчальної та трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку строго наказуються аж до виключення з коледжу. Учні, які винні у пошкодженні майна, нанесенні матеріальних збитків, несуть відповідальність у встановленому порядку.

В навчальному закладі працює учнівське самоврядування, в кожній навчальній групі обирається або призначається староста. Рада старост в навчальному закладі виконує функції учнівської ради, є органом учнівського самоврядування, має дорадчий голос, керує учнівськими громадськими об'єднаннями, які створюються за участю всього учнівського колективу.

Хочемо щоб добросовісна праця, ввічливість, власна гідність, взаємоповага характеризували кожного з Вас, щоб кожен з учнів ставив перед собою високі вимоги і творчо, самостійно, наполегливо їх реалізовував. Прагнемо щоб коледж був тим місцем, в якому в повній мірі виражаються всі Ваші цінні ініціативи, реалізується самодіяльність і активність, спільні зусилля на благо коледжу. Щоб час, проведений в коледжі, допоміг Вам стати професіоналами, повноцінними учасниками громадського життя.

Пам'ятайте, що високо цінується ініціатива, творчість, охайність, чистота і порядок, а для розхлябаності, недбальства, ледарства, марнотратства в коледжі немає ні часу, ні місця.

Не будьте байдужі до зла, неправди, порушень навчального процесу. Не забувайте, що для створення навчального оточення - навчальних кабінетів, виробничих приміщень, залів, учнівського гуртожитку затрачені великі спільні з Вами зусилля і кошти - їх треба берегти.

Знайте! Оволодівши знаннями, професійними навиками Ви зможете не просити, не принижуватися, а самостійно заробляти, зайняти гідне для Вас місце в житті. За Ваші знання і працю Вас завжди будуть поважати, цінувати і любити люди.

Директор ЛПК ГТРС
Г.Ф.Балущак
Педагогічний колектив

Перегляньте також:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

79060, м. Львів,
вул. Івана Пулюя 36

тел. +38 (032) 234-26-91
факс: +38 (032) 234-26-91

email: lvivpk_gtrs@ukr.net

Ми в соціальних мережах

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
© 2010 - 2021 Всі права захищено